2017-07-31
HOME

Alicja Bień

Konsul Honorowy Francji w Łodzi, adwokat, wykładowca akademicki. Ukończyła prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz na Uniwersytecie Pierre Mendes Grenoble II we Francji, gdzie po rocznym pobycie uzyskała Dyplom Prawa Francuskiego (DDF).

Jest także absolwentem studiów podyplomowych w zakresie prawa europejskiego – program Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu w Utrechcie (Holandia), a także podyplomowych studiów prawa francuskiego w Szkole Prawa Francuskiego na Uniwersytecie Łódzkim i Uniwersytecie w Tours.

Od 2001 roku prowadzi własną kancelarię adwokacką.
Od kilku lat prowadzi zajęcia z prawa pracy i prawa handlowego w języku francuskim. Od 2012 roku pełni funkcję Konsula Honorowego Francji w Łodzi.

W 2016 roku została odznaczona Legią Honorową w stopniu Kawalera oraz dołączyła do grona osób wyróżnionych Odznaką Zasłużony dla Adwokatury przyznawaną przez Naczelną Radę Adwokacką.

Silnie zaangażowania w promowanie francuskiej kultury i języka. Od lat z sukcesem organizuje liczne wydarzenia kulturalne mające na celu promowanie Francji w Łodzi.

 
zamknij