2017-08-01
HOME

Bożena Gargas

Prezes Zarządu Instytutu Wzornictwa Przemysłowego.

Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie ze specjalizacją towaroznawstwo przemysłowe. Ukończyła także studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej na Wydziale Handlu Zagranicznego ze specjalizacją: analiza rynków i marketing oraz studia podyplomowe w zakresie zarządzania nieruchomościami w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie, potwierdzone licencją zawodową.

Ukończyła także ACCA – dyplomem z rachunkowości i finansów w zakresie analizy przedsiębiorstw, zarządzania finansami, rachunkowości zarządczej, interpretacji sprawozdań finansowych; ukończyła także kurs dla kandydatów na maklerów w zakresie publicznego obrotu papierami wartościowymi.

Jest ekspertem do spraw środków unijnych, wcześniej menagerem w firmach finansowych i produkcyjnych, dyrektorem handlowym i zarządzającym oraz doradcą przedsiębiorstw z sektora mśp, a także dużych przedsiębiorstw w zakresie finansowania rozwoju projektów inwestycyjnych.

 
zamknij