2017-07-01
HOME

dr hab.
Elżbieta Aleksandrowicz,
prof. AM

Specjalista metody Emila Jaques-Dalcroze’a, urodzona w Łodzi w 1964 roku. Absolwentka łódzkiej Akademii Muzycznej. W 1989 roku uzyskała tytuł magistra sztuki w zakresie rytmiki. Ponadto ukończyła Studium Pedagogiczne oraz 2-letni kurs instruktorów tańca prowadzony pod patronatem Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Miasta Łodzi. Uczestniczyła w wielu kongresach, sesjach, seminariach i warsztatach z zakresu rytmiki, odbywających się na terenie Polski, jak i poza jej granicami, m.in. w Międzynarodowym Kongresie Rytmiki w Genewie (Institut Jaques-Dalcroze 1997, 2007), Europejskim Kongresie Rytmiki w Wiedniu (Universitat für Musik und darstellende Kunst 2009), Międzynarodowych Warsztatach Rytmiki w Hellerau (Hochschule für Music „Carl Maria von Weber” 2004, 2005, 2009, 2011), Europejskim Kongresie Rytmiki w Trossingen (Staatliche Hochschule für Musik 2006), III Forum Muzykoterapeutów (AM Wrocław 2005), Międzynarodowych Warsztatach Rytmiki (AM Łódź), Ogólnopolskich Sesjach Naukowych nt. „Rytmika w kształceniu muzyków, aktorów, tancerzy i w rehabilitacji” (AM Łódź). Prowadzi wykłady i warsztaty oraz konsultacje metodyczne w zakresie rytmiki, improwizacji i kompozycji ruchu oraz improwizacji fortepianowej. Jest autorką interpretacji ruchowych utworów muzycznych m.in. J. S. Bacha, J. F. Haendla, L. v. Beethovena, G. Rossiniego, F. Chopina, J. Straussa, M. Musorgskiego, G. Gershwina, Z. Preisnera, W. Kilara, S. Reicha. W swoim dorobku artystycznym posiada liczne prezentacje z zakresu improwizacji fortepianowej oraz kompozycje piosenek dla dzieci do tekstów Juliana Tuwima, Jana Brzechwy i Danuty Wawiłow. Współpracuje z teatrami dramatycznymi i lalkowymi jako kompozytor, twórca ruchu scenicznego i autor opracowań materiału muzycznego. Wielokrotnie przygotowywała wokalnie aktorów do spektakli dla dzieci. Uczestniczyła w ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta dzieciom” oraz spektaklach integracyjnych i programach artystyczno-edukacyjnych, m.in. dla Fundacji „Krwinka”. Opracowała program niestacjonarnych studiów licencjackich choreografia i techniki tańca, prowadzonych w łódzkiej Akademii Muzycznej od 2007 r. Współorganizowała cykl Międzynarodowych Warsztatów Rytmiki oraz Ogólnopolskich Sesji Naukowych nt. „Rytmika w kształceniu muzyków, aktorów, tancerzy i w rehabilitacji”(AM Łódź). W latach 2005–2012 była prodziekanem Wydziału Kompozycji, Teorii Muzyki, Rytmiki i Edukacji Artystycznej Akademii Muzycznej w Łodzi, w latach 2007–2012 kierownikiem niestacjonarnych studiów choreografia i techniki tańca. Obecnie pełni funkcję prorektora ds. dydaktyki. W roku 2012 została odznaczona przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Srebrnym Krzyżem Zasługi.
 
zamknij