0000-00-00
HOME

Instytut Włókiennictwa

Instytut Włókiennictwa (IW) jest najstarszą placówką naukowo-badawczą przemysłu włókienniczego w Polsce (powstał w 1945 roku). Wysokie kwalifikacje pracowników zakładów naukowych i akredytowanych laboratoriów badawczych oraz nowoczesna aparatura badawcza i urządzenia techniczne pozwalają na realizację prac badawczych i rozwojowych zgodnych z najnowszymi kierunkami badawczymi we włókiennictwie i dziedzinach pokrewnych. 

Instytut prowadzi badania i opracowuje technologie w obszarze inżynierii materiałowej, technologii polimerowych, biotechnologii przemysłowej, inżynierii środowiska, mikro- i nanotechnologii, chemii włókienniczej, ochrony dziedzictwa kulturowego itp. 

Instytut jest członkiem Stowarzyszenia Oeko-Tex i jako jedyny w Polsce prowadzi proces certyfikacji (Zakład Certyfikacji Textil-Cert) oraz wykonuje badania wyrobów włókienniczych na znak Oeko-Tex® Standard 100. 

Na podstawie kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych przeprowadzonej za lata 2009–2012 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, decyzją nr 334/KT/2013 z dnia 24 października 2013 r., przyznał Instytutowi Włókiennictwa kategorię naukową A. W czerwcu 2016 roku Komisja Europejska przyznała Instytutowi Włókiennictwa logo HR Excellence in Research, potwierdzając, że Instytut stwarza stymulujące i sprzyjające środowisko pracy dla naukowców

 
zamknij