2017-07-19
HOME

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Uniwersytet Medyczny w Łodzi to nowoczesna uczelnia i aktywny ośrodek naukowo-badawczy. Oferujemy 16 kierunków studiów związanych z opieką zdrowotną, w tym jedyny w Polsce kierunek dla przyszłych lekarzy wojskowych. 

Nasz rozwój oparty jest na nowoczesnej bazie naukowej oraz wysoce wyspecjalizowanej kadrze nauczycieli akademickich:

  • 3 potężne szpitale kliniczne, w tym CKD – największy i najnowocześniejszy ośrodek w regionie
  • Centrum Dydaktyczne – nowoczesne sale wykładowe, fantomowe, unikatowe laboratoria
  • Strefa Wiedzy i Innowacji – unikalna przestrzeń do realizacji interdyscyplinarnych projektów i tworzenia innowacji
  • Nowoczesne Centrum Informacyjno-Biblioteczne – przestrzeń do nauki indywidualnej i zespołowej
  • Centrum Symulacji Medycznych (CSM) – medycyna XXI wieku w zasięgu ręki – otwarcie w październiku 2017 r.

Obecnie na UM w Łodzi studiuje 8,5 tys. osób, w tym 700 studentów studiów prowadzonych w języku angielskim. 

Profesjonalne przygotowanie specjalistów do pracy w różnych systemach opieki zdrowotnej jest naszym priorytetem. Posiadamy atrakcyjną i zróżnicowaną – uwzględniającą wymagania unijne, potrzeby krajowego rynku usług medycznych oraz preferencje potencjalnych kandydatów – ofertę dydaktyczną na wszystkich poziomach kształcenia: studia jednolite magisterskie, I i II stopnia, doktoranckie oraz podyplomowe. Każdego roku na uczelnię aplikuje kilkanaście tysięcy kandydatów. 

Kształcimy własną kadrę akademicką oraz prowadzimy badania naukowe, prace rozwojowe, a także świadczymy usługi badawcze. Strategiczne obszary działalności badawczej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi dotyczą przede wszystkim dziedzin związanych z chorobami cywilizacyjnymi, m.in: kardiologii, onkologii, diabetologii, chorób metabolicznych, fizjoterapii.

zamknij