2017-07-01
HOME

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne  Centrum Onkologii i Traumatologii  im. M. Kopernika w Łodzi to jedna z największych placówek ochrony zdrowia w regionie łódzkim. Od pierwszych lat istnienia Szpital nieustannie się rozwija i rozbudowuje. Utworzenie w jego strukturach Ośrodka Onkohematologii  nadało mu wyjątkową rangę i powiększyło zakres specjalistycznych usług medycznych. Szpital jest  jedyną placówką w województwie, która prowadzi wszechstronną diagnostykę i leczenie nowotworów u dorosłych. W 2003 r. w strukturę Szpitala włączono także Ośrodek Pediatryczny im. dr J. Korczaka.
Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi jest największą jednostką służby zdrowia w regionie łódzkim, która ze względu na specjalistkę wykonywanych procedur, zabiegów i operacji swoim zasięgiem obejmuje cały kraj.  Głównym celem Szpitala jest podejmowanie działań na rzecz ochrony i poprawy stanu zdrowia ludności poprzez organizowanie i prowadzenie działalności leczniczej, profilaktycznej  i rehabilitacyjnej, stałe podnoszenie poziomu świadczonych usług, kompetencji personelu, a także propagowanie zachowań prozdrowotnych oraz edukacja. W WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi funkcjonuje Breast Cancer Unit, który został utworzony na bazie profesjonalnego i wielodyscyplinarnego zespołu lekarzy i pielęgniarek. Stworzenie zintegrowanego systemu diagnostyczno-leczniczego chorób piersi pozwoliło znaczne podnieść skuteczność walki  z rakiem i zaproponowanie Pacjentkom szerszych możliwości leczenia, zwłaszcza operacyjnego – od małoinwazyjnych zabiegów oszczędzających, przez klasyczne amputacje, aż po chirurgię rekonstrukcyjną. Szpital w bardzo szerokim aspekcie zajmuje się problematyką nowatorów piersi. Jest organizatorem wielu akcji z zakresu promocji zdrowia, profilaktyki onkologicznej czy Gali Bra Day (Dzień Informacji o Rekonstrukcjach Piersi).

Szpital jest liderem w pozyskiwaniu funduszy na działania inwestycyjne. W ostatnich latach pozyskano z różnych źródeł   ponad 200 mln złotych, które zostały zainwestowane w modernizację infrastruktury, jak i nowoczesny sprzęt medyczny. Obecnie trwają prace nad wdrożeniem kolejnych projektów inwestycyjnych wartych ponad 100 mln złotych mających na celu dalszy rozwój i postęp technologiczny Ośrodka.

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii  im. M. Kopernika w Łodzi  jest współtwórcą i współorganizatorem BRA DAY – Breast Reconstruction Awareness Day, zwany w Polsce Dniem Informacji o Rekonstrukcjach Piersi. Jest to inicjatywa ogólnoświatowa, mającą na celu profilaktykę zdrowotną, edukację w zakresie wiedzy dotyczącej nowotworów piersi i, co bardzo istotne, promowanie zabiegów rekonstrukcji piersi po mastektomii. Celem tej międzynarodowej akcji, zainicjowanej w 2011 r. w Kanadzie, jest upowszechnienie wiedzy o metodach rekonstrukcji piersi, traktowanej jako integralna część leczenia kobiet chorych na raka piersi.  Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii  im. M. Kopernika w Łodzi jako pierwsze w Polsce podjęło tę inicjatywę w 2014 roku.  W 2015 roku wraz z Fundacją Pełną Piersią na rzecz rozwoju rekonstrukcji piersi i Akademią Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi zorganizowano profesjonalną sesję zdjęciową i uroczystą galę, podczas których Bohaterki BRA DAY – Pacjentki Centrum, Kobiety po mastektomii  – wystąpiły w roli modelek.
zamknij