NEWSLETTER zapisz

dr hab. Sylwia Romecka-Dymek

Doktor habilitowany sztuki w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie artystycznej sztuki użytkowe, profesor Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi oraz Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach. Prowadzi autorską pracownię Projektowania Ubioru na Wydziale Tkaniny i Ubioru ASP w Łodzi.

Jest promotorem i recenzentem dyplomowych prac licencjackich, magisterskich oraz prac doktoranckich, organizuje wystawy, pokazy mody, konferencje naukowe, projekty artystyczno-humanistyczne w kraju i poza jego granicami.

Uczestniczy w szkoleniach, spotkaniach i konferencjach oraz prezentacjach artystycznych. Zrealizowała kilkanaście autorskich kolekcji ubioru.

W trakcie wieloletniej współpracy z przemysłem mody wdrożyła do produkcji kilkaset projektów odzieży.

W 2015 roku była promotorem pierwszego w Polsce doktoratu honoris causa w dziedzinie mody, który nadała Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi japońskiej projektantce ubioru Junko Koshino.

zamknij