NEWSLETTER zapisz

Warsztaty kreacji ubioru

Partner projektu:
LINEXIM Tkaninownia

Kurator artystyczny, koncepcja projektowa warsztatów:
dr hab. Sylwia Romecka-Dymek, prof. nadzw.

Zespół dydaktyczno-techniczny:
mgr Zdzisława Świniarska (Doktoranckie Studia Środowiskowe ASP w Łodzi), Wanda Olejniczak, Lidia Walasik, Bogusz Wiśniewski (Warsztaty Doświadczalne Katedry Ubioru ASP w Łodzi)

Data: 18–19 października 2018, godz. 9.00–15.30

Miejsce: Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi (ul. Wojska Polskiego 121, Łódź)

Liczba osób: 10

Warsztaty przeznaczone są dla wszystkich pasjonatów mody, którzy posiadają zdolności kreatywno-realizacyjne lub doświadczenie zawodowe pozwalające na sprawną pracę w procesie tworzenia własnych koncepcji projektowych. Warsztaty będą trwały przez dwa następujące po sobie dni. Będzie to czas twórczej pracy, w trakcie której zrealizowane zostanie zadanie projektowe. W efekcie wspólnych działań powstanie zespół projektów składających się na spójną kolekcję ubiorów, zrealizowaną z tkanin udostępnionych przez partnera projektu – firmę LINEXIM Tkaninownia. Powstająca w ten sposób kolekcja ubiorów zostanie udokumentowana fotograficznie i zaprezentowana szerokiej publiczności na stronach uczelni, partnera projektu, oraz na portalach społecznościowych. Planowana jest także wystawa, na której zaprezentowane zostaną wszystkie zrealizowane modele ubiorów.

Temat zadania projektowego: T-shirt jako źródło inspiracji w kreacji formy i estetyki ubioru

***

Na warsztat obowiązują zapisy – decyduje kolejność zgłoszeń, a liczba miejsc jest ograniczona!

Obowiązuje indywidualny tryb zgłoszeń – z jednego adresu e-mail można zapisać tylko jedną osobę.

Zapisy przyjmujemy mailowo: izabela.wojtyczka@lodzyoungfashion.com

W tytule wiadomości należy podać tytuł warsztatu, w treści imię, nazwisko oraz numer kontaktowy.

Wiadomość zwrotna będzie zawierać informację o wprowadzeniu na listę uczestników oraz dokładną lokalizację warsztatu.

Zgłaszając udział w warsztatach uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla organizacji warsztatów, zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

zamknij