MASTERCLASS | Projektowanie ubioru metodami rysunkowymi i modelującymi w oparciu o inspiracje sztuką i designem

Prowadząca: dr hab. Sylwia Romecka-Dymek, prof. uczelni

Data: 24-26 listopada 2022

Miejsce: Akademickie Centrum Designu – ul. Księży Młyn 13/15

Liczba osób: 10

Trzydniowe warsztaty z zakresu projektowania ubioru. Praktykowanie różnych metod projektowych z uwzględnieniem modelowania formy ubioru na manekinie oraz rysowania projektów. W oparciu o analizę inspiracji – tworzenie moodboardu do tematu, formułowanie założeń projektowych, budowanie koncepcji projektu oraz kreowanie kolekcji ubiorów.

Harmonogram zajęć:

  • Dzień pierwszy | 24 listopada 2022 r., godz. 10.30-17:30
  • Dzień drugi | 25 listopada 2022 r., godz. 10:00-13:00
  • Dzień trzeci | 26 listopada 2022 r., godz. 11:30-14:00

dr hab. Sylwia Romecka-Dymek, prof. uczelni – doktor habilitowany sztuk plastycznych w dyscyplinie artystycznej sztuki projektowe, profesor uczelniany, wykładowca w Instytucie Ubioru w ASP w Łodzi, kierownik pracowni Projektowania Ubioru 241. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi, stypendystka Rządu Włoskiego – w ramach międzynarodowej umowy między Polską a Włochami w latach 2003-2004 studiowała projektowanie ubioru w Nuova Accademia di Belle Arti w Mediolanie. W 2005 roku otrzymała tytuł Projektanta Roku za kolekcję ubiorów dla marki OCHNIK. Laureatka nagrody Polskiej Akademii Nauk i Konferencji Rektorów Łódzkich Uczelni Publicznych – nagroda w dziedzinie sztuki za całokształt osiągnięć naukowych i artystycznych w dziedzinie projektowania ubiorów. Stażystka międzynarodowej platformy prognozującej trendy WGSN (Londyn, 2011 r.). Kurator międzynarodowego projektu NOT FASHION ALONE – Contemporary fashion from Central Europe, zorganizowanego w 2011 roku przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Austrii i Platformę Kultury Europy Centralnej. Prodziekan Wydziału Tkaniny i Ubioru ASP w Łodzi w latach 2012–2016. Promotor pierwszego w historii Polski doktoratu honoris causa w dziedzinie mody, przyznanego Junko Koshino – japońskiej projektantce przez Wydział Tkaniny i Ubioru ASP w Łodzi. Ekspert merytoryczny w opracowaniu podstaw programowych dla szkół średnich wybranych kierunków zawodowych, tworzonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Promotor i recenzent dyplomowych prac licencjackich, magisterskich oraz prac doktorskich, organizator wystaw, pokazów mody, konferencji naukowych, projektów artystyczno-humanistycznych w kraju i poza jego granicami. Autorka kilkunastu autorskich kolekcji ubiorów. W trakcie wieloletniej współpracy z przemysłem mody wdrożyła do produkcji kilkadziesiąt kolekcji odzieżowych. Jest autorką naukowych artykułów i książek w zakresie mody i ubioru. Aktualnie tworzy własną markę odzieżową SRD.

Na warsztat obowiązują zapisy, które będziemy przyjmować od 15 października 2022 r. (wtorek) – decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc ograniczona!

Obowiązuje indywidualny tryb zgłoszeń – z jednego adresu e-mail można zapisać tylko jedną osobę.

Zapisy przyjmujemy mailowo pod adresem: warsztaty@lodzyoungfashion.com

W tytule wiadomości należy podać tytuł warsztatu, w treści imię, nazwisko oraz numer kontaktowy.

Wiadomość zwrotna będzie zawierać informację o wprowadzeniu na listę uczestników oraz dokładną lokalizację warsztatu.

Zgłaszając udział w warsztatach uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla organizacji warsztatów, zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).