Data: 18.11.2023r., 12.30


Wystawa kolekcji absolwentów Studium Studiów Podyplomowych na kierunku projektowanie ubioru, realizowanych przez Akademię Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, to wydarzenie, które na stałe wpisało się w kalendarz wydarzeń organizowanych przez uczelnię i obchody Łódź Young Fashion. W tym roku wystawa odbywa się po raz drugi, a udział w niej bierze 18 artystów. 

Obroną kolekcji dyplomowych, która odbyła się 16 września 2023 roku, zakończyła się ostatnia edycja studiów podyplomowych na kierunku projektowanie ubioru. Organizatorem studiów była Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Efekty pracy studentów można podziwiać na wystawie AFTER_2022.2023 w Galerii ASP przy ul. Piotrkowskiej 68 w Łodzi od 15 listopada 2023 roku.

Ubiegłoroczna edycja wystawy zapoczątkowała wydarzenie cykliczne, które wpisało się w harmonogram Łódź Young Fashion.

Jesteśmy po to, aby spełniać marzenia!

„Jak wspominaliśmy już w roku ubiegłym, studia podyplomowe na kierunku projektowanie ubioru przeszły gruntowną modernizację. Zmiana objęła nie tylko ich program, ale również formułę. Nasi absolwenci po ukończeniu dwóch semestrów w trybie zjazdów weekendowych nabywają prawo do aplikowania na studia II stopnia dzięki przypisaniu kwalifikacji cząstkowych na poziomie 6. PRK. Niektórzy studenci rocznika 2022/2023 z powodzeniem zdali egzaminy wstępne i od października kontynuują naukę na studiach magisterskich. Ogromnie cieszy nas fakt skrócenia drogi do zdobycia pełnego wykształcenia wyższego przez osoby czynne już zawodowo – mówi Anna Lejpold, kierownik studiów podyplomowych na kierunku projektowanie ubioru.

Bardzo różne są przesłanki, dla których nasi studenci, posiadający już przecież wyższe wykształcenie (często niezwiązane ze sztuką), decydują się na dalszą naukę. Najczęściej jest to realizacja marzeń z młodości, rozwijanie hobby celem przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu, doskonalenie zdobytych wcześniej umiejętności, wymiana doświadczeń oraz nawiązanie nowych znajomości z osobami, które łączy zamiłowanie do mody i sztuki.

Zajęcia w ramach studiów podyplomowych, mimo ograniczeń czasowych, prowadzone są w taki sposób, aby pokazać uczestnikom pełny proces projektowy. Bardzo istotna jest tu interdyscyplinarność całego procesu i elastyczność kadry prowadzącej zajęcia, aby marzenia uczestników nabrały realnego kształtu i aby ich dyplomy były pełnowartościowymi mini kolekcjami, które da się rozwijać i promować.  

Warto przypomnieć, że obrony «podyplomówki» odbywają się w najnowocześniejszej sali pokazowej, jaką dysponuje Centrum Promocji Mody działające przy Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, a mini kolekcje dyplomowe prezentowane są na profesjonalnych modelkach. Jest to bardzo istotne, ponieważ umożliwia naszym studentom udział w ich nierzadko pierwszym prawdziwym wydarzeniu modowym. A stąd tylko krok do najbardziej prestiżowych imprez, jak konkurs Złota Nitka czy Łódź Young Fashion.

Tegoroczna wystawa pokazuje różnorodność zainteresowań projektowych naszych  absolwentów. Nad działaniami projektowymi w obszarze ubioru czuwali dr Michał Szulc i mgr Adrian Krupa. Projekty akcesoriów to efekt współpracy z dr hab. Katarzyną Wróblewską, prof. uczelni. Całość programu została dopełniona drukami cyfrowymi przygotowanymi pod okiem dr Klaudii Markiewicz. Nie można pominąć również zajęć kształcących umiejętności realizacyjne w zakresie zarówno akcesoriów, jak i ubioru. Odbywały się one pod opieką odpowiednio: Bernadetty Czarnas i Elżbiety Kaczorowskiej oraz Lidii Walasik i Bogumiła Wiśniewskiego.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych studentów i mając na uwadze realia współczesnej branży modowej, ponownie podjęliśmy współpracę z wybitnymi osobowościami polskiego świata mody. Studenci czerpali z doświadczenia m.in.: dziennikarza Michała Zaczyńskiego czy wybitnej specjalistki ds. social mediów – Katarzyny Zbrojkiewicz.

Tegoroczna wystawa AFTER_2022.2023 jest dowodem na to, że ASP nie zapomina o swoich absolwentach. Staramy się utrzymywać z nimi jak najlepszy kontakt, śledzimy ich poczynania w sferze projektowej, motywujemy do działania i staramy się dodawać odwagi w podejmowaniu działań kreatywnych”.

Anna Lejpold

Bądźcie z nami!

Serdecznie zapraszamy na uroczysty finisaż, który odbędzie się 25 listopada 2023 roku o godz. 17.00 w Galerii ASP w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 68. Wystawę można odwiedzać w dniach 15-29 listopada br., dodatkowo w dniu 18 listopada o godz. 12.30 odbędzie się oprowadzanie z udziałem kuratorki Anny Lejpold, a specjalnymi gośćmi będą artyści wystawy: Yelena Beltsova, Patrycja Cieślak, Anna Cygan, Marta Galińska, Katarzyna Jazienicka, Andrzej Klujewski, Monika Marczak-Żynkin, Anita Markowicz, Patrycja R. Masny, Agnieszka Mazur, Natalia Polak, Karolina Puchalska, Joanna Raich, Alina Rucińska, Karina Soldat, Marta Szubert-Kołada, Krystian Świstak, Anna Walińska.

W imieniu artystów oraz wszystkich wykładowców tworzących studia podyplomowe na kierunku projektowanie ubioru przy Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi serdecznie zapraszamy.

Anna Lejpold
Kurator wystawy AFTER_2022.2023
Opiekun studiów podyplomowych kierunku projektowanie ubioru

AFTER_2022.2023
Galeria ASP
ul. Piotrkowska 68

Finisaż wystawy: 25.11.2023 r., godz. 17.00
Oprowadzanie kuratorskie: 18.11.2023 r., godz. 12.30
Czas trwania wystawy: 15-29.11.2023 r.

Galeria czynna dniach:
wtorek – piątek, godz. 11.00 – 18.00
sobota, godz. 11.00 – 15.00